?

Log in

No account? Create an account
VIE MUT MAAILMAN REUNAAN [entries|friends|calendar]
? däni


1 - 2 - 3 sydäntä särkyy -

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

locked [Thursday
April 12th, 2012 at 6:26pm]

  cityofsecrets

24 >> reply >> edit

[Monday
April 3rd, 2006 at 8:29pm]
Kuvaile minua joillakin laulunsanoilla tai vaihtoehtoisesti sano laulunsanoilla jotakin sellaista mitä haluaisit minulle sanoa. Postaa tämä sitten omaan journaliisi ja katso mitä muut ajattelevat sinusta.
7 >> reply >> edit

navigation
[ viewing | most recent entries ]